Meniu Închide

Termene și condiții

Acest website aparține Asociației SUPRA, organizație non-profit cu sediul social în București, Str. Dr. Mihail Petrini nr. 10, cu certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial: 8018/94/2015, cod de Înregistrare fiscală (CIF): 35284142, IBAN: RO35BREL0002001094780100 deschis la Libra Internet Bank – sucursala 13 Septembrie, București.

Aceste termene și condiții se aplică în situația în care doriți să cumpărați produse fizice sau virtuale din magazinul nostru caritabil online

DEFINIȚII

Site – website-ul Asociației SUPRA, https://www.asociatia-supra.ro

Asociația – Asociația SUPRA

Cumpărător – dumneavoastră ca persoană fizică sau persoana juridică sau orice entitate juridică pe care o reprezentați și care efectuează o comandă în site prin intermediul dumneavoastră, cu sau fără cont.

Donator – dumneavoastră ca persoană fizică sau persoana juridică sau orice entitate juridică pe care o reprezentați și care efectuează o donație în site prin intermediul dumneavoastră, cu sau fără cont.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică ce accesează și navighează pe site-ul Asociației.

Comandă – acțiunea prin care dumneavoastră, în nume propriu ca persoană fizică sau ca reprezentant a unei persoane juridice sau fizice, în calitate de Cumpărător, transmiteți Asociației, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa Bunuri și / sau Servicii de pe Site.

Donație– acțiunea prin care dumneavoastră, în nume propriu ca persoană fizică sau ca reprezentant a unei persoane juridice sau fizice, în calitate de Donator, transmiteți Asociației, prin intermediul Site-ului, intenția de a dona o sumă de bani prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție pe Site, marcate ca atare prin specificația „donație”.

Produs – Orice produs din magazinul caritabil și orice pagină prin care se pot efectua donații, marcate ca atare prin specificația „donație”; această denumire comună este folosită din cauza specificului platformei utilizate.

Bunuri / Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Asociație, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

ACCES

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator, cu excepția celor al căror acces a fost restricționat de către Asociație.

În cazul în care Asociația consideră că Utilizatorul, prin acțiunile sau conduita acestuia, ar putea prejudicia în vreun fel Asociația, Asociația își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării de Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate. Dacă vă regăsiți în această situație și doriți să aflați care sunt motivele care au dus la restricționarea accesului dumneavoastră, vă puteți adresa Asociației prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact din site.

COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

Prin acceptarea prezentelor termene și condiții și prin plasarea de Comenzi în Site, odată cu Finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că poate contacta Asociația oricând prin e-mail sau folosind formularul de contact de pe site și că Asociația poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil și agreat de Asociația, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. În urma plasării unei Comenzi, Cumpărătorul este de acord ca toate comunicările între Cumpărător și Asociația să se desfășoare prin e-mail sau, la nevoie, la inițiativa Asociației, prin telefon.

Asociația își rezervă dreptul de a gestiona informațiile primite în condițiile legii, fară a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul Site-ului include, fără a se limita la: text, informații, imagini (de orice tip, fixe sau animate, indiferent de extensie), video sau combinații (multimedia), materiale, date. Tot conținutul Site-ului este proprietatea exclusivă a Asociației sau a partenerilor acesteia, toate drepturile fiind rezervate. Orice acțiune asupra conținutului (exemple: copiere, distribuire, publicare, transfer către terți, modificare, utilizare, expunere, includere) în orice alt context decât cel original intenționat de Asociație, este strict interzisă.

De asemenea, conținutul, informațiile, materialele, datele, textele, imaginile de pe acest site nu vor fi copiate, republicate, reproduse, transferate, afișate, distribuite, transmise, vândute sau modificate, decât cu acordul scris al Asociației.

Utilizarea Site-ului precum si accesul pe Site nu acordă nicio licență sau drept de a utiliza conținutul, informațiile, materialele, datele, textele sau imaginile. Totodată, Utilizatorul se obligă să nu utilizeze niciun dispozitiv automat sau manual pentru monitorizarea conținutului, informațiilor, materialelor, datelor, textelor și imaginilor. Software-ul, aplicațiile și modulele utilizate pe site sunt proprietatea Asociației sau a partenerilor noștri. Nu se pot reproduce, crea lucrări derivate, deconstrui, dezasambla, decompila, vinde, închiria, distribui, cesiona, transfera sau modifica niciun fel de parte din Site.

Pentru raportarea încălcării drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați.

CONFIDENȚIALITATE

Asociația va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile legii, menționate în prezentul document. Reciproc, Cumpărătorul nu va dezvălui prin nicio modalitate către terțe părți niciun detaliu cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al Asociației.

În vederea onorării comenzilor, Cumpărătorul înțelege și este de acord că Asociația este nevoită să dezvăluie informații privitoare la acestea către terțe părți (exemple: bancă, furnizori de servicii de personalizare, tipografii, croitori, companii de curierat, Poșta Română etc).

PRELUCRAREA DATEOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația prelucrează în condițiile legii datele personale pe care le furnizează Cumpărătorul, în aceste scopuri: informarea Cumpărătorului privind situația contului lor inclusiv acceptarea, livrarea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și sau serviciile achiziționate, precum și analizarea, urmărirea și monitorizarea vânzărilor în vederea creșterii calității produselor și serviciilor oferite către Utilizatori.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul înțelege că datele sale personale sunt incluse în baza de date a Asociației în scopurile menționate și înțelege că are, prin lege, o serie de drepturi asupra datelor sale, astfel: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiției.

În vederea onorării comenzilor, Cumpărătorul înțelege și este de acord că Asociația este nevoită să dezvăluie date cu caracter personal către terțe părți (exemple: bancă, furnizori de servicii de personalizare, companii de curierat, Poșta Română etc) și că poate fi contactat de către aceștia în acest scop. Furnizarea datelor către terți se face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate mai sus.

Mai multe detalii, aici »

RĂSPUNDERE

Prin crearea și utilizarea contului, Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisa de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului sau.

Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fară echivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima versiune actualizată, existentă la data creării contului.

Ulterior creării contului utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenele și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Asociație, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

PREZENTARE PRODUSE / SERVICII

Denumirire, imaginile, prezentările video, descrierile și alte modalități de expunere sau prezentare a Bunurilor și/sau a Serviciilor aflate în vânzare pe Site nu reprezintă obligație contractuală din partea Asociației, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu orientativ, sugestiv. Ele pot prezenta diferențe față de produsul livrat, în special legate de culori și de model, mai ales în cazul produselor personalizate manual sau lucrate manual.

PREȚURI / VALORI DONAȚII

Prețurile și valorile donațiilor sunt exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de T.V.A..

TERMENE DE VALABILITATE

Anumite produse pot avea termene de valabilitate. Toate produsele de acest tip comercializate de către Asociație beneficiaza de termene de valabilitate conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, iar bunurile provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

COMANDA

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături. Atenție! Onorarea comenzilor se face exclusiv în limita disponibilității în stoc; adăugarea unui produs în coș nu constituie rezervare a produsului și, în lipsa finalizării comenzii, produsul poate să nu mai fie disponibil.

Formularul de comandă solicită date necesare procesului de cumpărare, inclusiv date necesare livrării și facturării. Cumpărătorul se obligă să furnizeze date corecte și complete la data plasării comenzii.

Comanda se finalizează numai prin achitarea corespunzătoare a Bunurilor / Serviciilor comandate, prin una dintre modalitățile de plată disponibile, după selectarea acesteia în Site în zona de finalizare a comenzii online, înainte de pasul final.

Notificarea primită de către Cumpărător prin e-mail, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii.

DONAȚIE

Donatorul poate efectua donații pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, ca și cum ar face cumpărături din orice magazin online.

Formularul de comandă solicită date necesare procesului de cumpărare, inclusiv date necesare livrării și facturării. Donatorul NU TREBUIE SĂ COMPLETEZE date de livrare decât dacă dorește să primească materiale din proiecte, cu titlu de prezentare, din partea Asociației. Transmiterea de materiale cu titlu de prezentare se face în funcție de stocul alocat prezentării activităților Asociației.

Donația se finalizează numai prin achitarea corespunzătoare sumelor alese de donator, prin una dintre modalitățile de plată disponibile, după selectarea acesteia în Site în zona de finalizare a donației online, înainte de pasul final.

Notificarea primită de către Donator prin e-mail, după efectuarea Donației, are strict rol de informare cu privire la sume le donate și datele completate de Donator.

ANULARE / RESPINGERE COMANDĂ

Asociația poate anula sau respinge, fără a fi necesare explicații, Comanda efectuată de către Cumpărător, printr-o notificare prealabilă adresate Cumpărătorului. Anularea sau respingerea unei Comenzi se face fară nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

În cazul în care Comanda anulată sau respinsă a fost deja achitată, Asociația va restitui integral suma reprezentând contravaloarea Comenzii, în contul bancar indicat de către Cumpărător, în termen de 14 (paisprezece) zile de la anulare sau respingere.

ANULARE / RESPINGERE DONAȚIE

Donațiile nu pot fi anulate de către Donator. Asociația poate anula sau respinge o donație, fără a fi necesare explicații, caz în care Asociația va restitui integral suma reprezentând contravaloarea Donației, în contul bancar indicat de către Donator, în termen de 14 (paisprezece) zile de la anulare sau respingere.

PLATĂ

Prețul total și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă.

Asociația va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, cu datele furnizate la momentul plasării comenzii. Factura se va transmite fie online, prin e-mail, fie în format tipărit, în coletul transmis Cumpărătorului.

  • PLATA PRIN TRANSFER BANCAR

Plățile prin Transfer Bancar se efectuează în contul Asociației SUPRA, deschis la Libra Internet Bank: RO35BREL0002001094780100.

În cazul plăților efectuate prin Transfer Bancar, termenul de confirmare a plății în bancă este de 3 zile lucrătoare, la expirarea cărora Comanda neachitată se anulează automat, fără nicio notificare prealabilă.

  • PLATA PRIN CARD

Datele cardului de plată ale Clientului nu vor fi accesibile Asociației și nici nu vor fi stocate de către Asociație sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Serviciile de stocare a datelor de card sunt asigurate de Platforma NETOPIA Payments, care este dezvoltată și administrată de către societatea NETOPIA Payments SRL, societate constituită și care funcționează conform legislației din Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii / Donației, Cumpărătorului / Donatorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor Cumpărătorul / Donatorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Asociația poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Asociația vă fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

LIVRAREA BUNURILOR

Livrarea produselor se face numai pe teritoriul României.

Pentru motive justificate, Asociația își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă, caz în care va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Asociației la efectuarea Comenzii și va returna parțial (dacă nu poate onora comanda decât parțial) sau total (dacă nu poate onora deloc comanda nici prin substituirea de produse sau servicii), suma achitată.

Asociația se obligă să livreze produsele către Cumpărător prin curier sau prin Poșta Română, în funcție de opțiunea selectată în cadrul plasării Comenzii.

Asociația vă asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Livrarea se face în general în 2 zile lucrătoare de la acceptarea comenzii de către Asociație pentru produsele aflate în stoc și în maxim 7 zile lucrătoare de la acceptarea comenzii de către Asociația pentru produsele tipărite la cerere, lucrate manual sau personalizate.

Proprietatea asupra produselor vă fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Asociației).

POLITICA DE RETUR

Produsele personalizate, tipărite la comandă (care nu sunt pe stoc, ci se printează special pentru fiecare comandă în parte), precum și serviciile, conform legii, nu pot fi returnate. Se pot returna produsele vândute din stoc, nepersonalizate, și cele sigilate, care nu au fost desigilate de Cumpărător, numai în condițiile în care nu prezintă urme de utilizare.

În cazul în care Cumpărătorul decide să returneze unul sau mai multe produse dintre cele care pot fi returnate, acesta va completa formularul de retur primit în pachet odată cu produsele comandate, apoi va trimite prin curierat rapid produsele respective și formularul completat și va achita trimiterea.

În cazul returnării, produsele returnate trebuie ambalate corespunzător, astfel încât integritatea acestora să fie păstrată până la recepția lor de către Asociație. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru produse deteriorate în timpul transportului, iar, în cazul în care produsele ajung la noi deteriorate în urma ambalării necorespunzătoare, contravaloarea produselor respective nu se returnează.

Contravaloarea produselor returnate se restituie prin transfer în contul bancar al Cumpărătorului, conform cu datele completate de acesta în formularul de retur, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea produselor intacte prin curier.

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să returneze un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fară invocarea niciunui motiv și fară a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia lui.

În cazul în care Cumpărătorul procedează la returnarea produselor, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsele respective.

Termenul de rambursare de 14 (paisprezece) zile lucrătoare curge din ziua primirii returului de către Asociația.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Contractul se considera încheiat între Asociație și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Asociație, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Cumpărătorii acorda Asociației o licență neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Asociației de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

  • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
  • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
  • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
  • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Asociație sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natura publicitară;

În cazul în care Asociația constata încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

PUBLICITATE

Newsletterele Asociației SUPRA sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Asociație. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Înscrierea la newslettere este opțională și nu condiționează în vreun fel plasarea de comenzi online, iar Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Asociație în orice moment: prin contactarea Asociației în acest sens, prin modificarea setărilor din opțiunile furnizate în newsletter (accesarea link-ului de dezabonare afișat în e-mailul de tip newsletter primit).

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Asociație și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.