Meniu Închide

Termene și condiții evenimente

Evenimentul este organizat de Asociația SUPRA, organizație non-profit cu sediul social în București, Str. Dr. Mihail Petrini nr. 10, cu certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial: 8018/94/2015, cod de Înregistrare fiscală (CIF): 35284142, IBAN: RO35BREL0002001094780100 deschis la Libra Internet Bank – sucursala 13 Septembrie, București.

Aceste termene și condiții se aplică în situația în care doriți să participați la un eveniment organizat de Asociația SUPRA.

DEFINIȚII

Asociația – Asociația SUPRA

Site – website-ul Asociației SUPRA, https://www.asociatia-supra.ro

Organizator – Asociația.

Participant – dumneavoastră ca persoană fizică sau persoana fizică pe care o reprezentați și care se înscrie în site prin intermediul dumneavoastră, cu sau fără cont.

Utilizator – orice persoană fizică ce accesează și navighează pe site-ul Asociației.

Înscriere – acțiunea prin care dumneavoastră, în nume propriu ca persoană fizică sau ca reprezentant a unei persoane juridice sau fizice, în calitate de Participant, transmiteți Organizatorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a participa la un eveniment organizat sau co-organizat de Asociație. Înscrierea are valoare de Contract încheiat între Participant și Organizator, ea nefiind posibilă fără acceptarea prezentelor Termene și condiții.

Evenimente – orice eveniment organizat de către Asociație ca organizator sau co-organizator, la care se poate înscrie Participantul ca urmare a înscrierii sale pe Site.

ACCES

Accesul în vederea înscrierii îi este permis oricărui Utilizator, cu excepția celor al căror acces a fost restricționat de către Organizator.

În cazul în care Organizatorul consideră că Utilizatorul, prin acțiunile sau conduita acestuia, ar putea prejudicia în vreun fel Asociația, Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului la înscrierea și participarea la evenimentele sale. Dacă vă regăsiți în această situație și doriți să aflați care sunt motivele care au dus la restricționarea accesului dumneavoastră, vă puteți adresa Organizatorului prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact din site.

COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

Prin acceptarea prezentelor termene și condiții și prin înscriere prin formularul de înscriere din Site, odată cu Finalizarea înscrierii prin apăsarea butonului corespunzător, Participantul este de acord că poate contacta Organizatorul oricând prin e-mail sau folosind formularul de contact de pe site și că Organizatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil și agreat de Organizator, în orice situație în care este necesară contactarea Participantului legat de evenimentul la care Participantul s-a înscris. În urma înscrierii, Participantul este de acord ca toate comunicările între Participant și Organizator să se desfășoare prin e-mail sau, la nevoie, la inițiativa Organizatorului, prin telefon.

Organizatorul își rezervă dreptul de a gestiona informațiile primite în condițiile legii, fară a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

CONFIDENȚIALITATE

Organizatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile legii, menționate în prezentul document. Reciproc, Participantul nu va dezvălui prin nicio modalitate către terțe părți niciun detaliu cu privire la eveniment, fără consimțământul prealabil scris al Organizatorului.

În vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor conform cu specificul fiecărui eveniment, Participantul înțelege și este de acord că Organizatorul este nevoit să dezvăluie informații privitoare la acestea către terțe părți (exemple: ghizi, psihoterapeuți, moderatori etc).

PRELUCRAREA DATEOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează în condițiile legii datele personale pe care le furnizează Participantul, în aceste scopuri: informarea Participantului privind evenimentul la care s-au înscrie, inclusiv confirmarea participării, transmiterea de informații necesare pentru participarea în bune condiții la eveniment, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la un eveniment, precum și analizarea, urmărirea și monitorizarea feedbackului Participanților în vederea creșterii calității evenimentelor organizate și promovarea evenimentelor și proiectelor Asociației.

Prin completarea datelor în formularul de înscriere, Participantul înțelege că datele sale personale sunt incluse în baza de date a Organizatorului în scopurile menționate și înțelege că are, prin lege, o serie de drepturi asupra datelor sale, astfel: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiției.

În vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor conform cu specificul fiecărui eveniment, Participantul înțelege și este de acord că Organizatorul este nevoit să dezvăluie date cu caracter personal către terțe părți (exemple: ghizi, psihoterapeuți, moderatori) și că poate fi contactat de către aceștia în scopul desfășurării optime a evenimentului la care s-au înscris. Furnizarea datelor către terți se face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate mai sus.

Participantul este de acord cu realizarea de fotografii si clipuri video in cadrul evenimentului, pe care Organizatorul și co-organizatorii le pot folosi in scopuri de marketing, ca de exemplu postări pe rețelele de socializare și / sau pe website-urile Asociației.

Persoanele care înscriu alte persoane trebuie să se asigure că au permisiunea acestora sau că au dreptul să le reprezinte.

Mai multe detalii, aici »

RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Prin înscrierea la un eveniment organizat de Asociația SUPRA, Participantul acceptă în mod expres și fară echivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima versiune actualizată, existentă la data înscrierii.

Termenele și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Asociație, aceștia fiind opozabili Participanților de la data afișării în site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea folmularului de înscriere și/sau prin efectuarea unei donații online pentru eveniment.

În cazul în care o singură persoană înscrie mai mulți Participanți sau completează formularul de înscriere pentru unul sau mai mulți Participanți, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra Participantului / tuturor Participanților înscriși.

Participarea la evenimente și la activitățile din cadrul acestora se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe. În cazul in care o persoană juridică dorește să înscrie Participanți, aceasta se obliga să aibă acordul acestora prealabil și să le comunice linkul către această pagină (a se copia de aici: https://www.asociatia-supra.ro/termene-si-conditii-evenimente/), pentru ca Participanții să poată fi la curent cu Termenele și condițiile.

OBLIGAȚII

Participantul își asumă următoarele obligații, cunoscând că nerespectarea acestora în timpul desfășurării evenimentului poate atrage după sine excluderea imediată din eveniment. În cazul nerespectării regulilor menționate în acest document,  Asociația SUPRA este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

ORE, LOCURI, ECHIPAMENT, DETALII

Pentru a fi sigur de detaliile evenimentului, Participanții pot contacta Organizatorul cu 24 ore înainte de eveniment pentru reconfirmarea detaliilor (ora de începere, orar de plecare, loc de întâlnire, echipament etc.).

Participantul are obligația să respecte ora anunțată pentru începere, să-și asigure echipamentul necesar în cazul în care i s-a comunicat aceasta, locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors în cazul excutrsiilor, precum și, pe parcursul evenimentului, locurile, datele și orele anunțate ca parte a programului, itinerariul / traseul stabilit de Organizator, indicațiile Organizatorului. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către Participant a acestora vor fi suportate de către acesta.

În cazul în care ora de plecare stabilită de Organizator nu este respectată de către Participant, evenimentul va începe fără acestea, iar Participantul înțelege că nu are niciun drept de retur al contravalorii contribuției financiare a evenimentului sau alte pretenții de orice natură, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul la eveniment persoanelor care nu sunt echipate corespunzător, care au consumat băuturi alcoolice (sau substanțe care alterează starea de conștiență sau de altă natură) sau persoanelor care nu respectă instrucțiunile.

CONDUITĂ

În cazul evenimentelor cu cazare / transport, Participantul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel / pensiune și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Organizatorul nu se face vinovat și nu își asumă eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Participant ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

Participantul se obligă să nu efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției problemelor medicale. Răspunderea pentru situațiile medicale apărute deoarece Participantul a efectuat efort fizic revine în totalitate Participantului.

Participantul se obligă să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului (moderator, personal al locațiilor, trainer, ghid, ceilalți Participanți la eveniment, șoferi etc) și să respecte reglementările legale în vigoare, inclusiv măsurile de prevenire împotriva infectării cu virusul COVID-19.

În cazul excursiilor, Participantul se obligă să nu consume băuturi (cu excepția apei) sau alimente în mijloacele de transport, să nu consume băuturi alcoolice pe traseu sau alte substanțe interzise de lege, să nu fumeze în locurile publice închise sau deschise unde nu este permis fumatul, să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite pe traseu, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afară locurilor special amenajate.

În cazul evenimentelor desfășurate la locații de tip terasă / restaurant / pub, Participantul se obligă să nu consume produse aduse din afara localului.

Participantul se obligă să înștiințeze Organizatorul în cazul apariției oricăror probleme în timpul desfășurării evenimentelor.

EVENIMENTELE

În prezent evenimentele Asociației SUPRA se desfășoară pe teritoriul României.

Denumirire, imaginile, prezentările video, descrierile și alte modalități de expunere sau prezentare a Evenimentelor publicate pe Site nu reprezintă obligație contractuală din partea Organizatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu orientativ, sugestiv.

Pentru motive justificate (starea vremii, probleme de sănătate, restricții de circulație / spațiu ocazionate de pandemie etc), Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment (locație, dată și oră, trainer / ghid / moderator etc), caz în care va anunța după nevoie Participantul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Organizatorului la efectuarea înscrierii.

În cazul evenimentelor care presupun achitarea unei contribuții de participare, Organizatorul își rezervă dreptul să modifice structura evenimentului, turei, traseul sau activitățile fără returnarea contribuției achitate.

Participantul înțelege și acceptă că toate deciziile luate de Organizator referitoare la siguranța indivizilor și a grupului pe durata derulării evenimentului sunt finale și nu se pot negocia.

EVENIMENTE CU COPII

Evenimentele organizate de Asociația SUPRA sunt fie evenimente adresate adulțior, fie evenimente de familie, destinate facilitării accesului copiilor la tematicile fiecărui eveniment în parte, conform cu scopul și descrierea evenimentului. Asociația organizează evenimente cu copii numai în prezența și cu participarea a cel puțin unui adult însoțitor (părinte, bunic, unchi, shadow, terapeut etc). Asociația nu își asumă răspunderea supravegherii, igienei, asigurării hranei și îndeplinirea necesităților fiziologice ale copiilor participanți în timpul evenimentelor organizate, îndeplinirea acestor aceste nevoi urmând a fi asigurată de adultul însoțitor al fiecărui copil în parte.

ASIGURARE

Asigurarea în cazul excursiilor este integral responsabilitatea Participantului.

COSTURI

Evenimentele organizate de Asociația SUPRA sunt gratuite, cu excepția situațiilor în care în pagina de prezentare a evenimentului este specificat altfel.

Anumite evenimente se organizează cu contribuții financiare din partea participanților, acestea fiind necesare pentru a acoperi costurile de organizare (onorarii traineri, ghizi, chirie locație etc). Situațiile în care sunt necesare contribuții financiare sunt menționate clar în cadrul fiecărui eveniment, după caz.

În cazul tuturor evenimentelor încurajăm donațiile – acestea ne ajută să organizăm evenimente mai des și să putem să le oferim gratuit celor care au nevoie.

ÎNSCRIERE

Participantul se poate înscrie pe Site prin completarea formularului de înscriere și apăsarea butonului de înscriere. Atenție! Confirmarea înscrierilor se face în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile.

Formularul de înscriere solicită date necesare bunei desfășurări a evenimentului, inclusiv date necesare contactării Participanților pentru detalii legate de eveniment și date necesare organizării în bune condiții a evenimentului. Participantul se obligă să furnizeze date corecte și complete prin formularul de înscriere.

Notificarea primită de către Participant prin e-mail, după efectuarea înscrierii, are rol de informare și nu reprezintă confirmarea înscrierii. Înscrierea se finalizează numai după confirmarea acesteia din partea Organizatorului, prin e-mail sau telefonic.

Înscrierile făcute după expirarea termenului de înscriere specificat nu vor fi luate în considerare. Persoanele care se înscriu după termenul de înscriere specificat vor putea fi contactate de către Organizator în eventualitatea în care va organiza evenimente similare.

ANULARE / RESPINGERE ÎNSCRIERE

Organizatorul poate anula sau respinge, fără a fi necesare explicații, înscrierea efectuată de către Participant, printr-o notificare prealabilă adresată Participantului. Anularea sau respingerea unei înscrieri se face fară nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

În cazul evenimentelor cu contribuție financiară din partea Participanților, în care contribuția pentru evenimentul pentru care înscrierea este anulată sau respinsă a fost deja achitată, la solicitarea Participantului în termen de 14 (paisprezece) zile de la anulare sau respingere, Organizatorul va restitui integral suma în contul bancar indicat de către Participant, nu mai târziu de 14 zile de la solicitare. În absența unei solicitări de restituire a sumei achitate, aceasta se va constitui în donație pentru organizarea de evenimente viitoare similare.

CONTRIBUȚII FINANCIARE ȘI DONAȚII

Gratuitatea, donația recomandată sau contribuția totală, precum și modalitatea de plată în cazul evenimentelor cu contribuție financiară sunt specificate în pagina dedicată fiecărui eveniment în parte.

  • PLATA PRIN TRANSFER BANCAR

Plățile prin Transfer Bancar se efectuează în contul Asociației SUPRA, deschis la Libra Internet Bank: RO35BREL0002001094780100.

În cazul plăților efectuate prin Transfer Bancar, termenul de confirmare a plății în bancă este de 3 zile lucrătoare, la expirarea cărora înscrierea neachitată se anulează automat, fără nicio notificare prealabilă.

  • PLATA PRIN CARD

Datele cardului de plată ale Participantului nu vor fi accesibile Organizatorului și nici nu vor fi stocate de către Asociație sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Participantul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Serviciile de stocare a datelor de card sunt asigurate de Platforma NETOPIA Payments, care este dezvoltată și administrată de către societatea NETOPIA Payments SRL, societate constituită și care funcționează conform legislației din Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității tranzacțiilor, la înregistrarea înscrierii, Participantului i se va solicita să autorizeze plata prin înregistrarea unui cod primit prin SMS sau utilizarea amprentei digitale în aplicația bancară în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Organizatorul poate cesiona și/sau subcontracta terțe părți pentru servicii ce țin de organizarea evenimentului (ghizi, psihoterapeuți, traineri etc), nefiind necesar acordul Participantului. Organizatorul vă fi întotdeauna responsabil față de Participant pentru toate obligațiile contractuale.

POLITICA DE RETUR

Evenimentele sunt servicii iar serviciile, conform legii, nu pot fi returnate.

Participantul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să anuleze înscrierea și să anunțe Organizatorul cu privire la aceasta, cu minim 7 zile calendaristice înainte de eveniment, fară invocarea niciunui motiv.

RECLAMAȚII

În cazul în care Participantul este nemulțumit de eveniment, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, ce se va transmite imediat prin e-mail Organizatorului și, după caz, prestatorului de servicii (reprezentant local / cazare / transport). Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Contractul se considera încheiat între Organizator și Participant în momentul primirii de către Participant de la Organizator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de acceptare a înscrierii la eveniment.

ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Participanți, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de organizare a unui eveniment la care Participantul a luat parte.

În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Participanții acorda Organizatorului o licență neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Organizatorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Participant, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

  • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Participant;
  • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
  • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
  • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Organizator sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natura publicitară;
  • să nu înscrie Review-uri/Comentarii pentrui evenimente la care nu au participat.

În cazul în care Organizatorul constata încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Participantului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul Site-ului include, fără a se limita la: text, informații, imagini (de orice tip, fixe sau animate, indiferent de extensie), video sau combinații (multimedia), materiale, date. Tot conținutul Site-ului este proprietatea exclusivă a Asociației sau a partenerilor acesteia, toate drepturile fiind rezervate. Orice acțiune asupra conținutului (exemple: copiere, distribuire, publicare, transfer către terți, modificare, utilizare, expunere, includere) în orice alt context decât cel original intenționat de Asociație, este strict interzisă.

De asemenea, conținutul, informațiile, materialele, datele, textele, imaginile de pe acest site nu vor fi copiate, republicate, reproduse, transferate, afișate, distribuite, transmise, vândute sau modificate, decât cu acordul scris al Asociației.

Utilizarea Site-ului precum si accesul pe Site nu acordă nicio licență sau drept de a utiliza conținutul, informațiile, materialele, datele, textele sau imaginile. Totodată, Utilizatorul se obligă să nu utilizeze niciun dispozitiv automat sau manual pentru monitorizarea conținutului, informațiilor, materialelor, datelor, textelor și imaginilor. Software-ul, aplicațiile și modulele utilizate pe site sunt proprietatea Asociației sau a partenerilor noștri. Nu se pot reproduce, crea lucrări derivate, deconstrui, dezasambla, decompila, vinde, închiria, distribui, cesiona, transfera sau modifica niciun fel de parte din Site.

Pentru raportarea încălcării drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați.

PUBLICITATE

Newsletterele Asociației SUPRA sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Asociație. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Înscrierea la newslettere este opțională și nu condiționează în vreun fel înscrierile la evenimente, iar Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Asociație în orice moment: prin contactarea Asociației în acest sens, prin modificarea setărilor din opțiunile furnizate în newsletter (accesarea link-ului de dezabonare afișat în e-mailul de tip newsletter primit).

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică revocarea acceptului dat pentru prezentul Document.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participant se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

CLAUZE FINALE

Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor.