Meniu Închide

Egalitate de gen în conducerea ARACIP

Dezbatere ARACIP

La dezbaterea publică online organizată de Ministerul Educației pe tema proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) Asociația SUPRA a propus ca prezența echitabilă a femeilor în structurile de conducere ale instituției să fie obligatorie, iar obligativitatea să fie consemnată în HG.

Măsura ar garanta accesul femeilor la poziții de decizie în această instituție și ar constitui un pas firesc de aliniere la Strategia UE privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025, angajamentul Comisiei față de egalitatea de gen fiind foarte clar în acest sens: promovarea egalității dintre femei și bărbați în cadrul procesului decizional este unul dintre dezideratele europene importante și presante.

Asociația SUPRA a participat la dezbatere alături de Fepal – Federația părinților și aparținătorilor legali din România, din care face parte, și de alte asociații, organizații și persoane fizice.

Propunerile societății civile privind modificarea propunerii Ministerul Educației pentru Regulamentul de organizare și funcționare a ARACIP au fost în consens și aliniate cu dezideratele unui stat de drept european. Toate propunerile transmise către Ministerul Educației se referă la TRANSPARENTIZAREA procesului de decizie în cadrul instituției, eliminarea potențialelor CONFLICTE de interese, DEPOLITIZAREA instituției, asigurarea INDEPENDENȚEI, un nivel înalt de expertiză a celor din Consiliu și eficientizarea proceselor.

La dezbatere au participat aproape 100 de persoane.