Meniu Închide

Drepturile legale ale copiilor cu CES

Câți dintre noi știm care sunt drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale? Câți dintre noi am parcurs sau am înțeles pe deplin aceste directive legislative?

Pentru că puterea omului stă în cunoașterea dreptului său, dorim să abordăm împreună o serie de legi speciale pentru copiii cu CES. Scopul este înțelegerea subiectului, pentru a putea pune în practică aceste legi în situațiile necesare.

Drepturile educaționale ale copiilor cu CES

Potrivit Regulamentului din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, statul garantează dreptul la educație tuturor copiilor cu CES. Învățământul special și educația integrată sunt parte componentă a sistemului național de învățământ preuniversitar.

Ce înțelegem prin „educație specială”? Aceasta este definită în Art. 14 ca fiind ansamblul de procese de „punere în aplicare a programelor, activităților de învățare şi asistență complexă de recuperare-compensare (psihoterapeutică, medicală, socială, culturală) adaptate persoanelor care nu reușesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata școlarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru formarea competențelor de bază în vederea pregătirii pentru viața de adult.”

Conform art. 7 din Regulamentul citat, integrarea școlară a copiilor cu CES se face prin:

  • clase și gupe speciale;
  • școli de masă cu sau fără servicii educaționale de sprijin;
  • grupe sau clase din unități sanitare în care sunt internați copiii;
  • la domiciliu (școlarizare itinerantă), pe o perioadă determinată sau
  • alte structuri școlare.

Iar, conform Art. 11, în toate aceste cazuri, accesul la învățământ este gratuit.

Art. 19 al Regulamentului din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat prezintă faptul că copii cu CES „au acces la toate resursele educaționale și de reabilitare/recuperare psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenție specifice, necesare şi disponibile în comunitate sau în unități specializate, inclusiv în cele de învățământ special şi special integrat”.

Copiii cu CES au dreptul la un însoțitor la cursurile din învățământul de masă, conf. Art. 64, alin.1 din Ordinul nr.1985/1305/5905 din 23.11.2016. Însoțitorul poate fi “unul dintre părinți, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinți față de care copilul dezvoltă o relație de atașament sau un specialist recomandat de părinți/reprezentantul legal”. Acest însoțitor poartă numele legal de „facilitator” (cunoscut și sub numele de „shadow” – „umbra” copilului), iar instituția de învățământ la care studiază copilul este obligată să respecte acest drept la cererea părinților.

De asemenea, copiii cu CES au dreptul de a „beneficia de serviciile profesorului itinerant şi de sprijin din instituţia de învăţământ de masă” (conf. Art.58, alin.1 din Ordinul nr.1985/1305/5905 din 23.11.2016). Prin profesor itinerant și de sprijin înțelegem „cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu CES”. (conf. Ordinului 5574/2011)

Conform Art. 84 din Regulamentul citat, copiii cu CES care au peste vârsta de 16 ani și nu au reușit să absolve învățământul obligatoriu, obișnuit sau special, pot fi înscriși într-o unitate de învăţământ special profesională, curs de zi, urmând ca în paralel să îşi completeze cele 9 clase prin forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

Copiii cu CES care au absolvit clasa a VIII-a au dreptul la locuri distincte alocate pentru admiterea în învățământul liceal de stat. (conf. Ordinului nr. 4532/2020) Detaliile se obțin de la instituțiile de învățământ aferente și de la inspectoratele școlare.

Drepturile financiare ale copiilor cu CES

Copiii cu CES beneficiază, pe lângă drepturi în sectorul educațional, de drepturi financiare ce acoperă alocații zilnice de hrană, dar și alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălțăminte. (conf. Hot nr. 564/2017). Beneficiarii sunt copiii cu CES care sunt școlarizați în sistemul de învățământ  preuniversitar prin: clase și gupe speciale; școli de masă cu sau fără servicii educaționale de sprijin; prin grupe sau clase din unități sanitare în care sunt internați copiii; la domiciliu (școlarizare itinerantă), pe o perioadă determinată sau prin alte structuri școlare.

Alocația zilnică se acordă lunar “în funcție de numărul de zile de școlarizare si de prezenta școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participa copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară si profesională”  Se face excepție de la această condiție pentru copiii cu CES școlarizați la domiciliu sau internați în utilitățile sanitare.

Alocația de hrană nu se acordă în cazul în care copiii cu CES beneficiază de masă asigurată de către instituția de învățământ sau de către unități ale sistemului de protecție specială din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Pentru a beneficia de acest drept, este nevoie de o cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, in perioada 1- 30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES. Detalii despre actele aferente care trebuie depuse, dar și despre modul de alocare a sumelor se găsesc aici (Legislatie.just.ro).

În cazul în care există situații de încălcare a drepturilor și discriminare, se pot trimite sesizări către Inspectoratul Școlar (modelul de sesizare fiind aici) și pentru cazul în care semnalați o situație de discriminare (petiția o găsiți aici). 

Georgiana Fîrdea

Surse